Telefonski aparati
Panasonic KX-T2371
Panasonic KX-T2371
Telefax uređaji
Panasonic KX-FP363
Panasonic KX-FP363
Digitalne centrale
Panasonic KX-TDA100
Panasonic KX-TDA100
Analogne centrale
Panasonic KX-TES824
Panasonic KX-TES824

SISTEM ZA TARIFIRANJE

SISTEM ZA TARIFIRANJE

Traffer 

Programski paket Traffer je set programa namenjen praćenju telefonskih poziva: broj utrošenih impulsa, dužinu trajanja odlaznih i dolaznih poziva, kao i cene razgovora. Razlikujemo aktivnu i pasivnu verziju softvera.Aktivna verzija daje tačan broj ostvarenih impulsa dok pasivna verzija vrši procenu utrošenog broja impulsa na osnovu dužine trajanja razgovora. 

Paket se sastoji iz tri dela:

 • Traffer Service·      
 • Traffer Grabber·      
 • Traffer Analyzer 

Service omogućava prilagođavanje programa konkretnom tipu telefonske centrale. 

Grabber je za korisnike nevidljiv i prikuplja informacije o pozivima sa serijskog priključka. 

Analyzer je program namenjen izveštavanju na osnovu poziva iz baze koju priprema grabber.  

Za svaki pojedinačni pozov moguće je videti sledeće: ptt linija preko koje je poziv ostvaren, lokal sa kog je obavljen razgovor, ime vlasnika lokala, broj koji je pozvan, vreme početka razgovora, dužina trajanja, broj utrošenih impulsa i cena razgovora [1] , naziv regiona pozvanog broja. 

Odmah nakon obavljenog razgovora informacije o pozivu su dostupne.  

Pored klasične hronološke liste poziva moguće je dobiti razne sintetičke izveštaje, tj. obrađene podatke:

 • Sintetički pregled po lokalima: oznaka lokala, vlasnik lokala, ukupna dužina svih razgovora u zadatom periodu, ukupna cena obavljenih razgovora.
 • Sintetički pregled po grupama lokala. Nudi slične informacije kao prethodni izveštaj samo za celu grupu lokala [2] (npr. Marketing, Komecijala, Računovodstvo...)
 • Analitički pregled za grupi lokala, prikazuje lokale koji pripadaju samo jednoj grupi.
 • Analitički pregled za jedan lokal, detaljan prikaz svih poziva za jedan odabrani lokal. 

Osnovni parametri koji su od interesa za svaki izveštaj su:

 • Period datuma za koje se posmatra
 • Prikaz samo poziva koji su duži od zadatog broja minuta
 • Prikaz samo poziva koji su skuplji od zadatog iznosa
 • Kriterijum za sortiranje liste (po lokalu, po trajanju po iznosu...) 

Sve izveštaje je moguće štampati direktno iz programa ili sačuvati za dalju obradu ili slanje u jednom od sledećih formata:

 • PDF, Acrobat Reader, pogodan za distribuciju pitem el. pošte
 • HTML, pogodan za posatavljanje na uvid korisnicima
 • Microsoft Excel, XLS, pogodan za dalju ručnu o bradu
 • CSV, pogodan za dalju  automatsku obradu podataka starijim tehnologijama
 • XML, pogodan za dalju  automatsku obradu podataka novijim tehnologijama 

Tehnički podaci

jTraffer je u potpunosti razvijen upotrebom OpenSource alata. Za njegovo korišćenje nisu neophodni programi za koje je potrebno plaćanje licenci.

Program

Linux

Win98

WinXP

Service, Grabber

da

ne

da

Analyzer

da

da

da

Program Analyzer može da radi u mrežnom režimu, tj. da ne bude na istom računaru kao i programi Sevice i Grabber. Može istovreno bizi instaliran na proizvoljan broj računara.

Kupovina programa service i grabber uključuje naš dolazak radi postavljanja programa na računar, povezivanja računara sa telefonskom centralom‚ instalacija programa Analyzer na jedan računar i kratka obuka za koriščenje.  [1]U slučaju pasivnog tarifiranja u pitanju je procenjen broj utrošenih impulsa i cena razgovora.

[2]Lokale je moguće grupisati po srodnosti vrste posla koju obavljaju korisnici.

  © Copyright 2018. www.belcons.co.yu.   webmaster: Tag Workshop Free web templates by MyFreeTemplates.com